HARI BERTEMU PELANGGAN KPM 2014

Standard

Slide7

Hari Bertemu Pelanggan KPM 2014 telah diadakan di Bintang Megamall Miri pada 15 – 16 Februari 2014. SSMS diwakili oleh guru-guru di bawah bidang teknik dan vokasional. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih.