PERTANDINGAN

Standard

Semua guru dan pelajar boleh menyertai beberapa pertandingan yang akan diadakan melalui siaran surat yang diterima oleh SSMS. Antaranya ialah Pertandingan Educational Blogging Peringkat Kebangsaan Kali Ke-5 dan Pertandingan Mencipta Buku Skrap Multimedia Kemerdekaan Peringkat Sekolah Malaysia 2013.

Keterangan lanjut bolehlah hubungi Ketua Bidang Teknik & Vokaional SSMS.