Selamat Hari Raya Aidilfitri

Imej

600

Advertisements

PERTANDINGAN

Standard

Semua guru dan pelajar boleh menyertai beberapa pertandingan yang akan diadakan melalui siaran surat yang diterima oleh SSMS. Antaranya ialah Pertandingan Educational Blogging Peringkat Kebangsaan Kali Ke-5 dan Pertandingan Mencipta Buku Skrap Multimedia Kemerdekaan Peringkat Sekolah Malaysia 2013.

Keterangan lanjut bolehlah hubungi Ketua Bidang Teknik & Vokaional SSMS.